Bendra informacija

UAB „BALTIC HEWER“ gerbia savo Lankytojų privatumą, todėl garantuojame, kad šioje internetinėje svetainėje Jūsų pateikta informacija naudojama ir laikoma saugiai. Tačiau prieš užpildydami susisiekimo formą, perskaitykite šias taisykles, kad vėliau nekiltų nesusipratimų.

UAB „BALTIC HEWER“ pasilieka teisę bet kuriuo metu šias Taisykles keisti, todėl kaskart naudodamiesi šiuo tinklapiu turite iš naujo jas perskaityti. Naudodamiesi šios internetinės svetainės teikiamomis paslaugomis Jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šių Taisyklių

Renkama informacija

Visi mūsų Lankytojai yra vienodai svarbūs. Tačiau tokia informacija kaip Jūsų vardas, pavardė, elektroninis pašto adresas, telefono numeris, reikalinga tam, kad galėtume atsakyti į svetainėje gaunamas užklausas.

Mes nesudarinėjame jokių klientų sąrašų ir neperduodame jų tretiesiems asmenims, kurie nesusiję su Jūsų užklausa. Surinkta Jūsų asmeninė informacija lieka pas mus. Šią informaciją naudojame siekdami teikti aukščiausios kokybės paslaugas.

Mes nesidalijame Jūsų asmenine informacija su įmonėmis ar asmenimis, išskyrus tam tikrus, čia pateiktus atvejus. Norėdami įvykdyti tam tikrus būtinus veiksmus – atsakyti į užklausas – visa asmeninė Lankytojo informacija tvarkoma remiantis galiojančiais įstatymais ir teisės aktais. Be Jūsų sutikimo Jūsų asmeniniai duomenys nebus naudojami kitais nei išvardintais tikslais, nebent to reikalaus galiojantys įstatymai ar teisės aktai.

Lankytojas pateikdamas mums savo asmeninius duomenis sutinka, kad mes galime rinkti, naudoti ir atskleisti asmens duomenis aukščiau išvardytais tikslais.

Duomenų apsauga

UAB „BALTIC HEWER“ internetinė svetainė stengiasi, kad Jūsų pateikti asmeniniai duomenys būtų saugūs. UAB „BALTIC HEWER“ visada stengiasi apsaugoti informaciją nuo neteisėtos prieigos, neteisėto jos pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo.

Atkreipiame dėmesį, kad mes niekada neprašome elektroniniuose laiškuose nurodyti jokio slaptažodžio ar prisijungimo. Lankytojas atsakingas už savo duomenų tikslingumą ir slaptumą. Visi kiti Jūsų asmeniniai duomenys, yra saugomi, mes imamės atitinkamų fizinių, elektroninių ir valdymo priemonių apsaugoti renkamai informacijai.

Privatumo politikos pakeitimai

UAB „BALTIC HEWER“ turi teisę keisti šią privatumo politiką. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybu būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

Kontaktiniai duomenys

Norėdami susisiekti su mumis, tai galite padaryti el. paštu info@baltichewer.lt arba tel. +370 652 49935